Εταιρική Προφίλ

Η εταιρία 3eng Informatics ιδρύεται από τρεις μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της πληροφορικής.Ο κύριος σκοπός της επιχείρησης μας είναι να προσφέρει “ενοποιημένες λύσεις” και ακολουθεί επιτυχώς αυτήν την πορεία.Για μας ο όρος “ενοποιημένες λύσεις ” είναι η πραγματοποίηση όλων των αναγκών των ατόμων ,των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών.Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία υπάρχει για να διευκολύνει και να ενισχύει την επιχείρηση ή την προσωπική ζωή των ατόμων. Η εταιρία μας συμβουλεύεται τους πελάτες τις για την αυξήσει της απόδοσης εργασίας τους και κάνει τις απαραίτητες αλλαγές .Η εταιρία μας παρακολουθεί τις νέες τάσεις στα συστήματα πληροφορικής ,προσφέρει τις απαραίτητες αλλαγές με τη μέγιστη ικανότητα και ελάχιστο κόστος στους πελάτες της και ενσωματώνει της νέες τεχνολογίες στην επιχειρησιακή υποδομή τους.

Υπηρεσίες & Λύσεις

Με τον όρο “ενοποιημένες λύσεις” η επιχείρησή μας παρέχει τις εξής υπηρεσίες και λύσεις : Πώληση και Τεχνική Υποστήριξη Υ/Η και περιφερειακών, Δημιουργία και συντήρηση του τοπικού LAN Ανάπτυξη λογισμικού Σχέδιο και ανάπτυξη ιστοχώρου (ηλεκτρονικά καταστήματα κ.τ.λ. ) Εγγραφή ονόματος περιοχών και φιλοξενία Ιστού

Τεχνολογίες

Η επιχείρησή μας χτίζει όλα τα προγράμματα που σχεδιάζει σε μια δυναμική βάση. ASP.NET χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη τον ιστοσελίδων Προσαρμοσμένα προγράμματα αναπτύσσονται με την χρησιμοποίηση του C# που παρέχεται από την τεχνολογία της .NET. Για την ανάγκη των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιούνται SQLServer και MSAccess.

Εταιρική αποστολή και όραμα

Με την καταρτισμένη ομάδα του, ο κύριος σκοπός της επιχείρησής μας είναι να παράσχει την καλύτερη υπηρεσία στους πελάτες του. Ο στόχος μας είναι να απεικονίσουμε την ποιότητά μας στα προγράμματα που δημιουργούμε στη συνεχώς αναπτυσσόμενη και μεταβαλλόμενη περιοχή συστημάτων πληροφοριών. Η επιχείρησή μας θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να δημιουργηθεί το λογισμικό με μέγιστη αποδοτικότητα είναι να συνδυαστούν οι ανάγκες και η τεχνολογία των χρηστών.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η επιχείρηση μας είναι ευτυχής που παίρνει μέρος στη προώθηση της τέχνης και ειδικότερα στην παρουσίαση των τοπικών καλλιτεχνών.Επιπλέον, για να βοηθήσει την εκπαίδευση η επιχείρησή μας χρησιμεύει και μεσολαβεί τα πρόσθετα τεχνικά αγαθά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.